עלון

עלון שיחות הרב אליהו אליעזר דסלר שליט"א - בנושא אבילות החורבן

נושאי העלון: אבילות החורבן, פרשת מטות מסעי

תמוז, בין המצרים, מטות-מסעי

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

"האבילות על החורבן זה הקשר הפנימי והשתוקקות לבית המקדש"