עלון

עלון שואלין ודורשין - הרב בן ציון הכהן קוק - בנושא שבת חזון

נושאי העלון: שבת חזון, הלכות תשעת הימים, פרשת דברים

אב, דברים

תש"פ
הלכות תשעת הימים ושבת חזון