עלון

עלון שדה צופים - בנושא מסכת ראש השנה

נושאי העלון: מסכת ראש השנה, מסכת ביצה, שדה צופים

אב

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

שדה צופים על מסכת ביצה וראש השנה