עלון

עלון שבת טיש - בנושא ראש השנה

נושאי העלון: ראש השנה, מזונות קצובים משמים

תשרי, ראש השנה

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה