עלון

עלון שבילי פנחס - בנושא פרשת קורח

נושאי העלון: פרשת קורח, תכלית בריאת האדם

תמוז, קורח

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

תכלית בריאת האדם