עלון

עלון שבילי פנחס - בנושא פרשת עקב

נושאי העלון: פרשת עקב, ברכה בכוונה

אב, עקב

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ברכה בכוונה