עלון

עלון שבילי פנחס - בנושא פרשת חוקת

נושאי העלון: פרשת חוקת, אדם כי ימות באהל, לימוד התורה

תמוז, בהעלותך

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

זאת התורה אדם כי ימות באהל