עלון

עלון שבילי פנחס - בנושא פרשת ויקהל פקודי

נושאי העלון: פרשת ויקהל פקודי, חטא העגל

ויקהל-פקודי, אדר

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

כפרה על חטא העגל