עלון

עלון שבילי פנחס באנגלית - בנושא ציצית

נושאי העלון: ציצית, פרשת שלח

סיון, שלח

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ציצית