עלון

עלון שבילי פנחס באנגלית - בנושא פרשת כי תשא

נושאי העלון: פרשת כי תשא, מצות תפילין

כי תשא, אדר

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

כל שבת מחזיר משה לישראל אתשני הכתרים שניטלו מהם בחטא העגל בזכות מצות תפילין