עלון

עלון שבילי פנחס באנגלית - בנושא יצר הרע

נושאי העלון: יצר הרע, מלחמת היצר הרע, פרשת אמור

אייר, אמור

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

התגברות על יצר הרע