עלון

עלון שבילי פנחס באנגלית - בנושא יונה הנביא

נושאי העלון: יונה הנביא, יום כיפור

תשרי, יום הכיפורים

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הלקח הנשגב מיונה הנביא במעי הדגה