עלון

עלון שאלות ותשובות והלכות חשובות בענייני קורונה - בנושא הלכות קורונה

נושאי העלון: הלכות קורונה

ניסן

תש"פ
"קובץ הלכות נחוצות" לקיום "ונשמרתם מאד לנפשותיכם" בצל נגיף ה"קורונה"