עלון

עלון רוממות - בנושא ואהבת לרעך כמוך

נושאי העלון: ואהבת לרעך כמוך, קדושת השבת, פרשת קדושים, מסכת אבות, לימוד פרקי אבות בקיץ, זכות התורה

ניסן, קדושים

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פשר שמה של מסכת אבות I המנהג לקרוא מסכת אבות וללמוד בה בשבתות הקיץ I ה"סימנים" לקריאת פרק ראשון בכל "סיבוב" I ואהבת לרעך כמוך I זכות התורה I מעלת קדושת השבת