עלון

עלון קובץ גליונות לפרשת השבוע - בנושא ראש השנה

נושאי העלון: ראש השנה, יום כיפור, קובץ גליונות לראש השנה ויום כיפור

תשרי, ראש השנה, יום הכיפורים

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

קובץ גליונות לראש השנה ויום כיפור