עלון

עלון קובץ גליונות לפרשת השבוע - בנושא קובץ גליונות לפרשת כי תצא

נושאי העלון: קובץ גליונות לפרשת כי תצא, פרשת כי תצא

אלול, כי תצא

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

קובץ גליונות לפרשת כי תצא