עלון 44904

עלון קב ונקי - בנושא שליח ציבור

נושאי העלון: שליח ציבור, רבנו תם, הרמבם, עשרת הדברות, עונג שבת, פרשת כי תבוא, הר גריזים, הר עיבל

אלול, כי תבוא

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מה הענין המיוחד שאדם גדול יהיה שליח ציבור בסליחות ובימים נוראים?, מהו הספר "בשר על גבי גחלים"?, מדוע שם רבינו תם לידו קערה עם זהובים כשישב ולמד?, מדוע הרמב"ם ביטל את חזרת הש"ץ?, למי שייך הקרקע של הר גריזים והר עיבל?, האם יש סתירה מחז"ל לענין הגלגול?, למה רצה לכתוב רב העיירה בספר המנהגים את "עשרת הדברות"?, איזה פסוק מהקללות כשקוראים אותו הפוך הוא לברכה?, ההולך יחף בשבת האם מבטל מצות "עונג שבת"?, האם עדיף ללכת כמה פעמים לקניות לשבת או ללכת פעם אחת לקניה מרוכזת?, מדוע לא הצליחו לשכנע את הציבור לתרום כסף להדפסת ספר מספרי הג"ר שלמה קלוגר זצ"ל?, מה קרה לכל אלו שטענו שהם ה"משיח" ולמאמיניהם?