עלון

עלון קב ונקי - בנושא שיר השירים

נושאי העלון: שיר השירים, שבת שירה, פרשת בשלח, יורדי הים, מחיקת שם המפורש, האם מותר לסחור במן, ליקוט מן, אכילת חיטים בשבת שירה

בשלח, שבט

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

איזה בעל חי הלך עִם "עַם ישראל" מיציאת מצרים עד שנכנסו לארץ? האם בזמן שהיו בני ישראל במדבר היה "בין השמשות"? איך ביארו לגויים מאמר חז"ל "טוב שבגויים הרוג"? כיצד משה בקע את הים עם המטה או עם היד? מדוע "שיר השירים" לא נכתב אריח על גבי לבנה? מדוע נהגו יורדי הים באניות לא לומר שירת הים בתפילתם? האם מותר למחוק שם המפורש לצורך פיקוח נפש? על שם מי קרא הרמ"ע מפאנו את שם בתו "אלימה"? היכן אכלו עם ישראל "קוסקוס"? מתי שלחו להגר"א מווילנא זצ"ל עוף מהשמים? האם היה מותר לסחור במן? מי שיש לו ב' ראשים האם קיבל ב' מנות של מן? מדוע נמנעו התלמידי חכמים מלעלות לספר תורה? האם שולטים התולעים במתים בשבת? האם המלקט מן בשבת עובר על מלאכת תולש ומעמר? מדוע מרן הרב ש"ך זצוק"ל הוסיף לעצמו את השם "מנחם"? האם יש להעדיף לתפילת יוה"כ שליח ציבור זקן וראוי שאינו יכול לעמוד בתפילתו לפני העמוד ויתפלל בישיבה על פני חזן אחר שפחות ראוי אבל יכול להתפלל בעמידה? מדוע אנשי עקרון היו עובדים עבודה זרה לזבוב? מה המקור והטעם לאכילת חיטים בשבת שירה?