עלון

עלון קב ונקי - בנושא פרשת וזאת הברכה

נושאי העלון: פרשת וזאת הברכה, יעקב ועשו, רוח הקודש

תשרי, וזאת הברכה

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הופעת רוח הקודש בבית מדרשם של מרן בעל האמרי אמת זצ"ל ומרן החזו"א זצ"ל I מקום ישיבת הרב בבית הכנסת בצד ימין של ארון הקודש I השלט שהיה תלוי מול מקומו של הרב בק"ק וורמייזא I מידות בית הכנסת של המהרש"ל במידות של הלולב I על מצבת האדמו"ר מופיעות פעמיים האותיות תנצב"ה I בזכות מצוות תפילין כתיקונה יתקיים באנשי המלחמה וטרף זרוע אף קודקוד I בעת המלחמה היו לבושין בתפילין I יעקב יצא לקראת עשיו מלובש בתפילין I כהכנה למצוות נטילת לולב מה נוטלין קודם האם את הלולב או את האתרוג?