עלון

עלון קב ונקי - בנושא מעיל כהן גדול

נושאי העלון: מעיל כהן גדול, כבוד תלמידים, כוחי וראשית אוני, ארבעת המינים במדבר

כי תשא, אדר

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הטעם שמעילו של כהן גדול פטור מציצית I עצתה של הרבנית אסתר ע"ה אשת רבי ישראל סלנטר זצ"ל לבחור בשידוכים I להיזהר בכבוד התלמידים – כשמעירים לא להזכיר את שם התלמיד I אב שכתב לבנו באיגרת "כוחי וראשית אוני" והבן טוען עפי"ז שהוא בכור I קדושת הר הבית מחמת ארון הברית הגנוז במחילות מתחת ההר I האם עם ישראל ישבו בסוכה ונטלו ארבעת המינים בהיותם במדבר?