עלון

עלון קב ונקי - בנושא כלב

נושאי העלון: כלב, גניזה, פרשת בא, לבנה ביום, מאכלי חלב בליל הסדר, כשר לפסח

בא, שבט

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם הכלב חורץ את לשונו או את שיניו? I האם יכולים לקדש את הלבנה ביום באופן שהלבנה נראית ביום? I דפים שכתוב עליהן חשבונות של קידוש החודש – טעונים גניזה I היהודים רשמו על המשקוף בדם את שם הוי"ה I עשב הנקרא "אסתר המלכה" ויוצאין בו ידי חובת אכילת מרור בפסח I האוכל בליל הסדר מאכלי חלב האם יכול לזמן? I עיסוק בדברי תורה בזמן סעודה שלישית במקום אכילת פת I מצבה שחקוק בה המילים "כשר לפסח" I מדוע אין רגילים לעשות פדיון הבן על ידי שליח?