עלון

עלון קב ונקי - בנושא ווידוי

נושאי העלון: ווידוי, בית המקדש השלישי, הרמבם, פרשת שופטים, עינים, מכונת אמת, נבואה

אלול, שופטים

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מיהו הדיין שבסוף ימיו ניטל מאור עיניו ואח"כ חזר לו? האם שלמה המלך השתמש במכונת אמת והאם בזמנינו סומכים על בדיקה זו? מה מקור המנהג להכות באגרוף על הלב בשעת וידוי? "בית המקדש השלישי" האם יבנה על הר הבית או על הר אחר? מדוע הרמב"ם נשאר לגור במצרים, והאם מותר ליסוע לספרד או לגרמניה? האם מותר לאדם לומר בדרך הלצה: "קבלתי בנבואה", "גילו לי בחלום" "שמעתי מאחורי הפרגוד"?