עלון

עלון קב ונקי - בנושא איסור גזל

נושאי העלון: איסור גזל, פרשת קדושים, טעימה מהיין, קדימה ביין, עולי מצרים, כתובת קעקע

ניסן, קדושים

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בעל בית שמארח בביתו את הוריו בעת שעושה קידוש את מי יש לו להקדים בטעימה מכוס הקידוש תחילה האם את אשתו או את הוריו? I היכן מצאנו שהמצוות נקראות "עולי מצרים"? I איזו הנהגה מחדירה לילד יכולת נפשית של תוכחת אחרים מתוך אהבת הבריות? I איזה איסור בתורה נובע מחמת מנהג הכמרים? I האם יש חיוב להסיר כתובת קעקע שנעשתה ליהודים ע"י הנאצים ימ"ש? I האם מותר לומר לגוי לכתוב תיבת "ממזר" בכתובת קעקע על ממזר כדי להסיר אותו ואחרים ממכשול? I האם ניתן להוכיח ממטה של משה רבינו שמותר להיכנס עם מקל לבית הכנסת? I האם לגבי איסור "גזל" מותר לומר: "אפשי ואפשי אלא שהקב"ה ציוה"?