עלון

עלון קביעותא - המשנה וההלכה היומית - בנושא קדושת שביעית

נושאי העלון: קדושת שביעית, שאלות אמריקאיות על מסכת שביעית, רצועות שחורות

אלול

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

שמיטת כספים I האם צריך להשחיר הבתים והאם יש ענין להשחיר הרצועות משני הצדדים I קדושת פירות שביעית