עלון

עלון קביעותא - המשנה וההלכה היומית - בנושא הפרשת תרומות ומעשרות

נושאי העלון: הפרשת תרומות ומעשרות, מצות תפילין, שמיטת כספים, שאלות אמריקאיות על מסכת שביעית

אלול

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

סדר הפרשת תרומות ומעשרות I המינים החייבים בתרומות ומעשרות I זמן מצוות תפילין I שמיטת כספים