עלון

עלון קביעותא - המשנה וההלכה היומית - בנושא אוצר בית דין

נושאי העלון: אוצר בית דין, שאלות אמריקאיות על מסכת שביעית, והיה אם שמוע, אמירת שלום

אב

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

אוצר בית דין I איך כותבים פרשת והיה אם שמוע בתפילין פתוחה או סתומה? I אמירת "שלום"