עלון

עלון פרי עמלנו - בנושא תפילה

נושאי העלון: תפילה, פרשת שמות

שמות, טבת

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

כוח התפילה