עלון

עלון פרי עמלנו - בנושא ריבית

נושאי העלון: ריבית, פרשת וישב, חנוכה

כסלו, חנוכה, וישב

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

כיבד את המלווה בהדלקה בבית הכנסת האם יש בזה רבית?