עלון

עלון פרי עמלנו - בנושא פרשת תולדות

נושאי העלון: פרשת תולדות, ויגדלו הנערים

חשון, תולדות

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ויגדלו הנערים ויהי עשו איש ידע ציד איש שדה ויעקב איש תם ישב אהלים על מה הודה הנצי"ב?