עלון

עלון פרי עמלנו - בנושא פרשת בהעלותך

נושאי העלון: פרשת בהעלותך, שמחת האשה בשבועות

סיון, בהעלותך

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

לא שמח את אשתו בשבועות, האם יש לו תשלומין כל שבעה?