עלון

עלון פרי ביכורים - בנושא פרשת נצבים וילך

נושאי העלון: פרשת נצבים וילך, מצות תקיעת שופר

אלול, ניצבים-וילך

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מצות תקיעת שופר