עלון

עלון פרי ביכורים - בנושא פרשת וארא

נושאי העלון: פרשת וארא, ציפיה לישועה

וארא, טבת

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הציפיה לישועה