עלון

עלון פרי ביכורים - בנושא לימוד תורה

נושאי העלון: לימוד תורה, פרשת שמות

שמות, טבת

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

במצות וחיוב לימוד התורה