עלון

עלון פרי ביכורים - בנושא הכשרת המטבח לפסח

נושאי העלון: הכשרת המטבח לפסח, יציאת מצרים, פסח, ירידת מצרים

ניסן, פסח, ויקרא

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ירידת ויציאת מצרים על שום מה I הלכות הכשרת המטבח לפסח