עלון

עלון פרי ביכורים - בנושא הידור מצוה

נושאי העלון: הידור מצוה, פרשת לך לך

חשון, לך לך

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מעלת החובה להדר במצוות