עלון

עלון פקודיך דרשתי - בנושא פרשת שופטים

נושאי העלון: פרשת שופטים

אלול, שופטים

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פרשת שופטים