עלון

עלון פניני מנחת חינוך - בנושא קידוש החודש

נושאי העלון: קידוש החודש, פרשת בא, קטן בעדות החודש

בא, שבט

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ספיקו של המנחת חינוך בעדות קטנים בקידוש החודש I נוגע בעדות קידוש החודש I בגדר "שנה" בבכור תם ובבעל מום