עלון

עלון פניני הפרשה - בנושא פרשת במדבר

נושאי העלון: פרשת במדבר, צדקה

סיון, במדבר

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

צדקה