עלון

עלון פניני הסופר - בנושא פרשת תזריע

נושאי העלון: פרשת תזריע, החתם סופר על פרשת תזריע

ניסן, תזריע

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

החתם סופר על פרשת תזריע