עלון

עלון פניני הלכה - ישיבת מיר - בנושא סוכות

נושאי העלון: סוכות, נשים בסוכה, רוב גופו בסוכה, טעות באתרוגים, הקטנת הגז ביום טוב

תשרי, סוכות

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בן א"י שהחליט להשתקע בחו"ל ביו"ט שני האם צריך ליטול לולב I אב ובנו שהחליפו בטעות את האתרוגים I הקטנת להבת הגז ביום טוב I אם נשים מברכות על ישיבה בסוכה I אתרוג ספק חסר I אם ישיבת רובו בסוכה היא לכתחילה או רק בדיעבד I אם ראשו מצטרף לשיעור רוב גופו