עלון

עלון פניני דעת - בנושא קדושה

נושאי העלון: קדושה, פרשת שמיני, מעלת הקדושה

אדר ב, שמיני

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מעלות הקדושה