עלון

עלון פניני איש - הרב יוסף שלום אלישיב זצוקל - בנושא תלישת נוצות מעוף

נושאי העלון: תלישת נוצות מעוף, פרשת וארא, יבדוק באחיה

וארא, טבת

תשע"ח
הנושא אשה צריך שיבדוק באחיה I חלק מהאחים טובים וחלק לא I אחים בעלי מידות אך אינם בני תורה I אחיזה בימין בשעת ברכה I אמירת ברכה כשאין לבו מכוסה כגון כשלובש בגד ים I מותר לכתחילה לברך ברכות בשעה שלבוש בבגד ים בלבד I תלישת נוצות מעוף מבושל