עלון

עלון פניני איש - הרב יוסף שלום אלישיב זצוקל - בנושא פרשת תרומה

נושאי העלון: פרשת תרומה, משנכנס אדר, מגילה שחסרה, הרהור מגילה, מגילה הפוכה, ידבנו ליבו

תרומה, אדר, פורים

תשע"ח
איסור "לא יסרו" I "משנכנס אדר" I פסקי רבינו בעניני חיוב נשים בזכור והוצאת ס"ת לקריאתן I איך יתכן מגילה שחסרה חציה והרי המילים במגילה אינם זוגיים I חולה שאינו יכול לדבר האם יכול להרהר את המגילה בלבו? I קריאה ממגילה הפוכה I זורק ד"א בר"ה מהיכן מתחיל הד"א I ידבנו ליבו