עלון

עלון פניני איש - הרב יוסף שלום אלישיב זצוקל - בנושא פרשת נח

נושאי העלון: פרשת נח, חלות חמות

חשון, נח

תשע"ט
כיסוי חלות חמות במפה