עלון

עלון פניני איש - הרב יוסף שלום אלישיב זצוקל - בנושא פרשת מקץ

נושאי העלון: פרשת מקץ

כסלו, מקץ

תש"פ
פרשת מקץ