עלון

עלון פניני איש - הרב יוסף שלום אלישיב זצוקל - בנושא סליחות

נושאי העלון: סליחות, בל תשחית, שוחד, פרשת שופטים

אלול, שופטים

תשע"ז
שוחד I בל תשחית I ימי הסליחות