עלון

עלון פניני איש - הרב יוסף שלום אלישיב זצוקל - בנושא יז בתמוז

נושאי העלון: יז בתמוז, פרשת בלק, מתוך שלא לשמה

תמוז, בלק

תשע"ח
הלכות צום י"ז בתמוז I מתוך שלא לשמה בא לשמה