עלון

עלון פניני איש - הרב יוסף שלום אלישיב זצוקל - בנושא הלכות פורים

נושאי העלון: הלכות פורים, פרשת כי תשא

כי תשא, אדר

תשע"ט
הלכות פורים