עלון

עלון פניני איש - הרב יוסף שלום אלישיב זצוקל - בנושא בן סורר

נושאי העלון: בן סורר, פרשת כי תצא, סמים

אלול, כי תצא

תשע"ח
איסור צריכת "סמים" מדין איסור "בן סורר ומורה"