עלון

עלון עשר עטרות - בנושא רכיבה על בהמה

נושאי העלון: רכיבה על בהמה, יום כיפור

תשרי, יום הכיפורים

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם שייך לאסור רכיבה על בהמה ביו"ט משום גזירה שמא ישכח ויצא חוץ לתחום